Chodidlo tvorí základ opory ľudského tela. Ak je naša opora nedostatočná, postupne sa začnú prejavovať problémy na osovom aparáte. Predstavte si automobil so štyrmi kolesami, pričom jedno predné koleso bude o niečo väčšie. Začne dochádzať k nadmernému opotrebovaniu. Avšak preťaženie nebude len na kolese, ktoré má inú veľkosť, ale postupne vznikne problém na celej prednej osi, začne sa preťažovať riadenie.

Presne na tomto princípe funguje aj naše ľudské telo. Ale namiesto iného rozmeru kolesa ide o vrodené, získané alebo štrukturálne zmeny ako napríklad rozdielna dĺžka končatín, kratšie metatarzálne kostičky alebo pokles pozdĺžnej či priečnej klenby. Tieto rozdiely nemusia byť vnímané a pociťované ako bolestivosť v chodidle. Veľakrát však zapríčinujú problémy v členkových, kolenných či bedrových kĺboch. Základom správnej diagnostiky je ich odhaliť a napraviť.

Kedy absolvovať diagnostiku chodidla?

Diagnostiku chodidla je vhodné absolvovať, ak vás trápi bolesť chodidiel, členkových, kolenných, bedrových kĺbov či chrbtice.

Vhodná je tiež pre:

  • rekreačných športovcov, ktorí trpia preťaženými svalovými skupinami v dôsledku nadmerného zaťaženia pri športe,
  • mamičky alebo budúce mamičky, u ktorých dochádza vplyvom tehotenstva k rozvoľnovaniu kĺbov a veľakrát k padnutiu klenby a predĺženiu chodidla,
  • po operácií, v rámci odstránenia bolestivosti a prinavrátenia funkčnosti chodidla,
  • deti, u ktorých dochádza k padaniu priečnej či pozdĺžnej klenby nohy alebo bolestivosti v rámci vývoja postúry.

Diagnostika chodidla

Pri diagnostike chodidla je potrebné sústrediť sa na každý detail, preto jej venujeme dostatok času. Opäť sa sústredíme na nájdenie príčiny vzniku problému a následne na korekciu formou individuálnych termoplastických vložiek Formthotics.

Ako vyšetrujeme na diagnostike chodidla??

Zhodnotenie stavu chodidla u nás zabezpečí naozaj individuálny prístup ku každému chodidlu. Medzi hlavné ukazovatele pri diagnostike chodidla patrí:

Osové zaťaženie dolných končatín a rozloženie váhy

Pomocou vyšetrenia stoja na dvoch váhach zistujeme zaťaženie dolných končatín a možné osové vychýlenia.

Dĺžka končatín

Ľudské telo má rado symetriu, či už v kľude alebo v pohybe. Rozdielna dĺžka dolných končatín može zapríčiniť, že táto symetria bude narušená a to nielen v oblasti dolných končatín, ale aj v oblasti panvy a chrbtice.

Podoskopické vyšetrenie

Základom vyšetrenia chodidiel je vyšetrenie podoskopom, pomocou ktorého zisťujeme odtlačky a zaťaženie vašich chodidiel.

Typológia chodidla

Každá noha má rovnaký počet kostí, svalov a väzov. Tvar, dĺžka a uloženie týchto štruktúr je v každej nohe iné, preto sa hovorí o istej typológii chodidla, ktoré aj podmieňuje ďalší pohyb končatiny.
Zo zozbieraných informácií určíme vhodnosť / nevhodnosť a aj množstvo korekcie, aby bola zabezpečená postupná úprava chodidla.

Výroba termoplastickej vložky na mieru

Pri výrobe vložky využívame rôzne druhy korečných materiálov, ktoré podľa potreby upravujeme.

Diagnostika v dynamike

Je dôležité vidieť, ako sa telo správa v dynamike. Na to nám slúži bežecký pás.

Aký je postup po diagnostike chodidla?

Po diagnostike chodidla určíme, či je potrebné chodidlo korigovať termoplastickou vložkou. Ak sa zistí, že termoplastická vložka je potrebná, zhotovíme termoplastické korekčné vložky Formthotics na mieru. Princípom termoplastických korekčných vložiek Formthotics je vytvoriť ideálnu podporu chodidla a dorovnať tak nedokonalosti nášho chodidla. Rozdiel oproti klasickým ortopedickým vložkám je ten, že dokážeme individuálne upraviť jednotlivé vložky podľa potreby a to špeciálne na ľavú aj pravú nohu.

Kontaktujte nás a dohodnite si vyšetrenie

Fyzio_formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.