Dôvodov na vznik bolesti hlavy je mnoho. Pre terapiu týchto nepríjemných stavov je nutné absolvovať detailnú diagnostiku, častokrát spojenú s návštevou viacerých odborníkov, pretože symptóm bolesti hlavy zvykne vykazovať viacero orgánových štruktúr z celého tela. Ak ale ide o náhle vzniknutú bolesť vysokej intenzity, s neznámou príčinou spojenou s vracaním, poruchou reči, dvojitým videním, pocitom nestability chôdze, je problém nutné riešiť urgentne.

Pri občasných bolestiach je postup diagnostiky nasledovný:

Najprv je potrebné správne charakterizovať typ bolesti, ktorá môže byť pulzujúca, tlaková/tenzná, pichavá. Odsledovať treba najčastejšie miesto bolesti, frekvenciu a iritačné faktory, ktoré bolesť spúšťajú. Taktiež je vhodné odsledovať úľavové faktory.

Najčastejšie typy bolestí, s ktorými sa stretávame v praxi sú tenzné bolesti.

Ide skôr o tlakový typ bolesti s pocitom obruče okolo hlavy, stiahnutím svalov krčnej chrbtice a krku, napätie v záhlaví, stuhnutie a bolesť v oblasti spánkových a žuvacích svalov. Príčinou je dlhodobé držanie hlavy v statickej alebo dynamickej pozícií ako je predklon (čítanie), záklon (umývanie vlasov), rotácie (šoférovanie). Následne dochádza ku preťaženiu a scitliveniu svalov hlavy a krku. Pri pretrvávaní a neriešení napätia zvykne bolesť migrovať hore, až do oblasti záhlavia, krku, čeľustného kĺbu, okolia očí, čela.

Veľmi častá príčina vzniku tenznej bolesti hlavy je stres, taktiež nevhodná poloha spánku, zlé držanie tela, hlučné prostredie. Sme totiž presýtení (prestimulovaní) podnetmi z okolia.

Druhý často sa vyskytujúci typ bolesti sú migrenózne stavy.
Ide o záchvatovú, pulzujúcu bolesť, častokrát atakuje jednu stranu hlavy. Zvyčajne sprevádzaná aurou, citlivosťou na rušivé svetelné podnety, pocitom na vracanie. Pri tomto type nenachádzame priamu súvislosť s akoukoľvek pohybovou aktivitou.

Tretí častý typ bolesti je spôsobený zápalom dýchacích ciest sínusitídou, tonzilitídou. Tento typ bolesti sa prejavuje tupou, pulzujúcou bolesťou. Pocit tlaku v okolí očí a tváre. Nepríjemný pocit sa zintenzívni pri pohybe a predklone. Pri týchto stavoch sa odporúča na navštíviť špecialistu ORL alebo pneumonológa.

Fyzioterapiou sa dá ovplyvniť tenzný typ bolesti. Pacienta nastavujeme do neutrálnych polôh, pri ktorých nedochádza k preťažovaniu. Cieľom je naučiť klienta zaujať neutralitu/prirodzenosť v stoji, sede, ľahu, chôdzi, záťažových činnostiach - šport, práca.

 

Kontaktujte nás a dohodnite si vyšetrenie

Fyzio_formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.