Urogynekologická fyzioterapia pomáha ženám aj mužom, ktorých obtiaže sú naviazané na brušnú stenu, panvu a panvové dno. Zahŕňa stavy spojené s orgánmi malej panvy - močový mechúr, pohlavné orgány a konečník v prepojení s celým telom. Ako z názvu vyplýva, urogynekologická fyzioterapia je účinná na liečbu ochorení, ktoré spadajú pod gynekológiu a urológiu. 

Urogynekologické vyšetrenie je komplexné vstupné vyšetrenie, pri ktorom sa nezameriavame len na oblasť panvy ako takej, ale hodnotíme funkčnosť celého tela ako celku. Začína krátkym rozhovorom, pri ktorom sa pýtame na váš aktuálny problém, charakter a typ bolesti, celkový zdravotný stav, operácie, pôrody, možné súvisiace interné ochorenia a na životosprávu. Nasleduje komplexné vyšetrenie v stoji, pri ktorom sa hodnotí funkčnosť pohybového aparátu. Následne prechádzame na vyšetrenie v ľahu, kde využívame rôzne špeciálne testy, aby sme určili primárnu príčinu vášho problému. 

Pokračujeme vaginálnym vyšetrením podľa PERFECT škály, kde hodnotíme svalovú silu, vytrvalosť, počet opakovaní a rýchlosť jednotlivých kontrakcii svalov panvového dna. Ak si neželáte vyšetrenie per vaginam absolvovať, máme možnosť využiť aj vyšetrenie cez sono, kde sledujeme aktiváciu a relaxáciu svalov panvového dna. Rektálne vyšetrenie (vyšetrenie cez konečník) využívame v prípade anorectálnych dysfunkcií. Hodnotíme funkciu zvieračov a pracujeme s kostrčou, SI skĺbením, mäkkými tkanivami a svalmi panvového dna.

Kedy je vhodné prísť na urogynekologickú fyzioterapiu?

 • Stavy po operácii diastázy – abdominoplastika
 • Stavy po gynekologických operáciách
 • Stavy po urologických operáciách
 • Inkontinencia moču – stresová, urgentná, zmiešaná
 • Časté zápaly močových ciest
 • Opakované potraty – infertilita
 • Funkčná neplodnosť – sterilita
 • Bolestivá menštruácia
 • Bolestivý pohlavný styk
 • Bolestivá kostrč 
 • Endometrióza 
 • Časté zápchy 
 • Bolesti v oblasti podbruška 
 • Vaginizmus 
 • Zvýšené napätie panvového dna (hypertonus)
 • Oslabené panvové dno 
 • Bolesti v malej panve (pálenie, rezanie, tŕpnutie)
 • Únik stolice a plynov 
 • Stavy po odstránení prostaty 

Po vyšetrení nasleduje zhrnutie výsledkov vyšetrenia a vysvetlenie dôvodu vzniku vašich problémov. Fyzioterapeutka vás oboznámi s postupom rehabilitácie, frekvenciou a dĺžkou trvania rehabilitácie a nastaví vám rehabilitačný plán a zainštruuje do domácej terapie. Zároveň vám navrhne rôzne možnosti riešenia vašich ťažkostí, oboznámi vás s pomôckami a prístrojmi, ktorými si viete v terapii pomôcť a odpovie vám na vaše otázky. V rámci terapie využívame mobilizačné techniky, myofascialne techniky, techniky viscerálnej terapie, lymfatické ošetrenie, ošetrovanie jaziev, prvky DNS metódy a iných fyzioterapeutických metód. Liečba je u každého klienta individuálna a je nastavená na základe problémov klienta. 

S čím vám vedia naše fyzioterapeutky pomôcť?

 

Objednajte sa na vstupné vyšetrenie.

Určite nájdeme termín, ktorý vám bude vyhovovať.

zeny_Formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.