DVOJROČNÍCI

Druhý rok života je u detičiek výnimočný z hľadiska rozvoja rečových schopností, ale aj pri rozvoji jemnej a hrubej motoriky. Rodičia by si preto mali svojho dvojročníka všímať, nielen jeho sociálne či adaptačné schopnosti, ale i motorické, pohybové zručnosti.

Deti v tomto veku osobnostne zrejú a všetko čo robia je testom k poznaniu úspechu a nových schopností. Sú veľkými pomocníkmi, keďže začínajú aktívnejšie napodobňovať svoje okolie a blízkych, napr. krájanie, otváranie dverí, odkladanie vecí na svoje miesto, ale najmä sa už snažia konať vlastnou hlavou, preto sa občas objaví aj vzdorovitejšia nálada až hnev.

V rámci pohybových aktivít môžeme pozorovať ako stabilne zvládajú jazdu na trojkolke či odrážadle, vedia si rozopnúť gombík a vyzliecť nohavice, hádzať a kopať väčšiu loptu, častejšie si začínajú kresliť, pijú z vlastného pohára bez vyliatia.

V rámci hrubej motoriky sa do veku 2,5 roka učia poskakovať znožmo, prekonávať prekážky rôznej výšky, dokážu stabilne prenášať predmety bez pádov. Baví ich chôdza po pätách a špičkách, pričom býva pre rodiča nutné si uvedomiť nakoľko je preferovaný tento stereotyp chôdze. Varovným signálom by v tomto veku mohlo byť časté sa pýtanie na ruky počas aktivít či prechádzky. Je samozrejmé, že detičky ešte neprejdú veľké vzdialenosti, preto je vhodné si dávať malé prestávky.

.

MALÍ VEĽKÁČI (3-6 ROKOV)

Zaujímalo by vás, načo si dávať pozor pri 3-ročných deťoch z pohybového hľadiska? Vývin dieťaťa v troch rokoch značne napreduje. Prestáva byť batolaťom, začíname uňho pozorovať väčšiu nezávislosť, empatiu s okolím, vytvára si kamarátstva. Popri tom všetkom zároveň testuje naše hranice. Rodičia by si aj preto mali svojho trojročníka všímať, nielen jeho sociálne či adaptačné schopnosti, ale i motorické, pohybové zručnosti.
.
Môžeme pozorovať, že nám dieťatko udrží balans na jednej nohe po dobu aspoň 3-5 sekúnd, spraví lastovičku, zvláda rovnovažné polohy. Baví ho cúvať, chodiť do boku, začína skákať znožmo. Podstatným míľnikom je aj chôdza po schodoch, ktorú by malo zvládnuť striedavo, za ideálnych okolností bez opory.
.
Varovným signálom pre rodičov je v mnoho prípadoch častá motivácia ku chôdzi dieťaťa teda na to, aby spolu išli na prechádzku. Je tiež dôležité rozpoznať frázu "bolia ma nožičky" v prípade, ak prejdete dlhšie vzdialenosti alebo ju používa príliš často už po chvíli v aktivite. Ďalšou z vecí, ktoré sa zvyčajne dokážu podceniť je zakopávanie či šúchanie nôžkami pri chôdzi.
.
Dieťa sledujeme zároveň aj pri hrách v sede. Práve nesprávny sed alebo poloha môžu zapríčiniť chabé držanie tela. Oslabené svalstvo najčastejšie pozorujeme v oblasti lopatiek, ich miernym vytŕčaním, prípadne bruška, ktoré sa zvykne vydúvať. Je nutné sa vyvarovať sedu do tvaru písmena "W". Táto neideálna pozícia podporuje hypermobilitu, nesprávny vývoj bedrových kĺbov, instabilitu kolien a členkov.
.
V prípade, ak sám rodič pozoruje u dieťatka pohybovú nedostatočnosť alebo zmeny postúry, je viac ako vítané navštíviť detského fyzioterapeuta za účelom prevencie.

ŠKOLÁCI

Prechod detí do školy býva sprevádzaný výrazným obmedzením pohybu. Ťažká taška na pleciach a k tomu hodiny strávene v sede, či už v aute, v lavici alebo nad úlohami. K tomu ešte pripočítajme čas za obrazovkou, jedno či ide o počítač, tablet alebo mobil, a na behanie po vonku naozaj nezvýši čas. Znížením pohybu a veľkým počtom hodín v sede sa však zvyšuje riziko zlého držania tela. Telo si postupne osvojuje nesprávne pohybové stereotypy a spoľahlivo si ich prenesie až do dospelosti. Preto je detská fyzioterapia taká dôležitá, lebo pomáha predchádzať ťažkostiam, ktoré trápia väčšinu dospelej populácie. Zvyšuje kvalitu života a vedie deti k správnym pohybovým vzorom, a tým ukazuje cestu aj ich rodičom.

VÄČŠIE DETI

Obdobie dospievania sa tiež vie výrazne podpísať na držaní tela a pohybových návykoch. Celodenné sedenie v škole, po škole pri domácich úlohách a po splnení povinností si deti často zasadnú k počítaču, či k playstation. V dnešnej dobe chýba pohyb. A tým, ktorým nechýba, ho majú pre zmenu až príliš. Preto pozor aj na mladých športovcov. Nepretrénujte vaše dieťa! Môže to mať ďalekosiahle následky, najmä pokiaľ nie je jednostranná športová aktivita správne kompenzovaná. Radi sa porozprávame aj s trénermi vašich detí.

Sme tu pre vaše deti!

Objednajte vaše dieťatko na vstupné vyšetrenie. Určite nájdeme termín, ktorý vám bude vyhovovať.

deti_formular

Mesto: Bratislava

Vek dieťaťa: 0-2 roky

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.