Informácie o cenách v našom medicínskom zariadení

Typ vyšetrenia Popis Dĺžka Cena
Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom Základné vstupné vyšetrenie a konzultácia s fyzioterapeutom. Na základe vstupného vyšetrenia vytvoríme nasledujúci fyzioterapeutický plán a postup. Vstupné vyšetrenie je vhodné absolvovať pri bolestiach pohybového aparátu, vrámci predoperačnej a pooperačnej rehabilitácii. 45min 35 €
Vstupné vyšetrenie pre ženy Základné vstupné vyšetrenie a konzultácia s fyzioterapeutkou - špecialistkou v oblasti ženskej rehabilitácie. Na základe vstupného vyšetrenia vytvoríme nasledujúci fyzioterapeutický plán a postup. Vstupné vyšetrenie je vhodné pri problémoch s diastázou brušných svalov, pre tehotné ženy, ženy po pôrode, ženy s problémom v oblasti panvového dna (inkontinencia, bolesť pri pohlavnom styku, sterilita). 45min 35 €
Vstupné vyšetrenie pre deti Základné vstupné vyšetrenie pre detičky od 0 do 12 rokov. 45min 35 €
Výroba termoplastických vložiek na mieru Po absolvovaní vstupného vyšetreniam, následnom vyšetrení chodidla a zhodnotení výsledkov vám vyrobíme termoplastické vložky na mieru. 30min 55 €
Odborná konzultácia s rehabilitačným lekárom - 30min 35 €
Rehabilitácia - Fyzioterapia Aktívne rehabilitačné metodiky: Dynamicko Neuromusculárna Stabilizácia (A,B,C), Dornova metóda plus a Breussova masáž, Kraniosakrálna terapia, Diagnostika a terapia funkčných porúch a manuálne terapie podľa Janíkovej, McKenzie (A,B,C,D), Metóda MFK, Diagnostika a dysfunkcia HSSP (I.-IV.), Neuro- muskulo- skeletálny koncept diagnostiky pohybového aparátu od Mgr. Mariana Jendrichovského (A,B), Využitie kineziotapingu, SM Systém, PPA koncept Špringrová, Podológia 25min/50min 20 € / 40 €
Rehabilitácia - Fyzioterapia Zvýhodnená cena pri šiestich vstupoch 50 min - 6 vstupov 180 €
Rehabilitácia - Fyzioterapia pre deti Aktívne rehabilitačné metodiky: Vojtová metóda, Bobath koncept, FDS - funkčná dynamická stabilizácia podľa vývojovej kineziologie, Terapeutický koncept BPP (Bazálne posturálne programy) 25min 25 €
Rehabilitácia - Fyzioterapia pre deti Zvýhodnená cena pri desiatich vstupoch 25 min - 10 vstupov 200 €
Bezbolestná rázová vlna - 20 min. - 1 aplikácia/ 4 aplikácie (predplatba) 40 € / 130 €
Pulzná magnetoterapia - 20 min. - 12 vstupov/ 6 vstupov 30 € / 20 €