Vrodené deformity nohy

PES EQINOVARUS
Často sa stretávame s otázkou, či má význam rehabilitovať dieťatko s vrodenou deformitou nohy alebo ho rovno nechať zoperovať? Pretrvávajú rôzne názory, no je veľmi dôležité najprv zistiť o akú diagnózu vôbec ide.

.

Pes eqinovarus congenitus  (PEC) – je vrodená vada, ktorá obsahuje v členkovom kĺbe varozitu päty, addukciu a supináciu prednožia. Je prítomná aj hypotrofia lýtka a skrátená je Achillova šľacha.

.
Táto deformita sa vyskytuje u 1 – 2 % novorodencov. Postihuje 2x častejšie chlapcov ako dievčatá. Postihnutie môže byť obojstranné a často sa pridružujú aj iné vrodené vady.
.
Diagnostikujeme už z klinického obrazu. Taktiež RTG vyšetrenia, pri ktorom hodnotíme uhly medzi členkovou a pätnou kosťou. Dôležitá je bočná a predozadná projekcia.
.
Klasifikácia
1. rigídny, pravý PEC
2. polohový PEC
.
Pri rigídnom PEC nevieme pasívne korigovať nôžku dieťatka do fyziologického postavenia. Pri polohovom PEC nachádzame všetky zložky ako u rigídneho PECs, ale pasívne vieme korigovať nôžku do fyziologického postavenia.
.
Terapia je u rigídneho PEC v 60 – 70% indikovaná k operačnej terapii.
.
Konzervatívna terapia sa prevádza v oboch prípadoch čo najskôr a to už od 1 týždňa veku dieťatka. Začína sa s liečbou sadrovými korekčnými obväzmi. Redresné sadry sa vymieňajú asi v týždenných intervaloch. Ak sa daný stav podarí skorigovať nastupuje sadrová fixácia na 6 – 8 týždňov. Na doliečenie sa používajú retenčné pomôcky ako polohovacie dlahy, alebo Denis-Brownove dlahy. Retenčné pomôcky má dieťatko až do obdobia samostatnej chôdze. Fyzioterapeut zaučí maminku do terapie Vojtovou metodikou, Bobath konceptom, ako správne vyťahovať skrátené svaly, mäkké techniky a naučí maminku správne používať ortopédom doporučené pomôcky. Hneď po narodení začíname s intenzívnym korekčným cvičením. Využívame prvky, ktorými pasívne korigujeme jednotlivé zložky deformity, vyťahujeme skrátenú Achillovu šľachu. V dobe, keď je už dieťatko schopné spolupráce, zaraďujeme do terapie aj prvky aktívneho cvičenia. Pri vrodených vývojových vadách na dolných končatinách je cieľom terapie vertikalizácia pacienta a schopnosť samostatnej chôdze.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *