Pohyb a reč

„Reč je schopnosť, ktorou sa človek odlišuje od iných živočíchov. Vývin reči sa začína už v prenatálnom období a najväčšie zmeny nastávajú v období prvých troch rokov života. U dieťatka sú dôležité hlasové prejavy ako krik, plač, čo sú vrodené vzorce správania. Výskot, zmenená intonácia hlasu si vyžaduje aj spätnú väzbu od okolia. Dieťa počúva a snaží sa napodobňovať zvuky. Dôležité je cvičiť jazyk a to rôznym cmúľaním, olizovaním prstov, alebo celej svojej rúčky, robením bublín, prskaním a podobne. Dieťatko tak precvičuje základný mechanizmus reči.

ĽAVÁ A PRAVÁ HEMISFÉRA
Koordinácia pravej a ľavej hemisféry mozgu je veľmi dôležitá. Tá umožňuje primerané spracovanie signálov z periférie a vytvorenie správnej odozvy pre prostredie. Ľavá hemisféra obsahuje centrá pre motorickú a senzitívnu zložku reči a riadi pohyby pravej polovice tela. Prevláda v nej analytické spracovanie zmyslových podnetov (slovné označenie javov, logické a matematické myslenie). V pravej hemisfére prevládajú syntetické procesy. Umožňuje vnímanie zložitých zrakových a sluchových podnetov, ktoré majú emotívnu zložku. Vedeli ste, že cielená fyzioterapia efektívne prepája ľavú a pravú hemisféru?

PSYCHOMOTORIKA
Hrubá a jemná motorika sa označujú pojmom psychomotorika. Je to prepojenie hybnosti tela so zmyslovými a psychickými procesmi. Musíme sa na to pozerať ako na jeden celok. Navzájom sa ovplyvňujú.

Hrubá motorika predstavuje pohybové schopnosti a zručnosti (obratnosť, rýchlosť, koordinácia pohybov). Ide o pohyby svalov rúk, nôh a trupu. Predstavte si bežné denné činnosti ako beh, skákanie, obliekanie, hranie, jedenie… Jemná motorika predstavuje pohyb prstov a zápästia. Dôležitá je spolupráca oboch rúk, kvôli prepojeniu oboch hemisfér mozgu.

Novorodenec sa učí ovládať svoje telo v gravitačnom poli a a dochádza k rozvoju svalového tonusu. Zrak a rovnováha sa učia spolupracovať. Pohybové aktivity prvých 12 mesiacov posilňujú krčné svaly, spevňujú trup, zlepšujú koordináciu jednotlivých končatín. Jednotlivé nervové dráhy dieťaťa a ich prepojenia sa postupne posilňujú a rozvíjajú. Ak dieťa vynechá niektoré pohybové štádium, vyššie štruktúry mozgu sa nemusia optimálne vyvíjať. To znamená, že ani reč sa následne nemusí optimálne rozvíjať.

ZMYSLOVÉ POZNÁVANIE SVETA NAOKOLO
Bez zmyslového poznávania sveta, je obsah reči chudobný. Dôležité je aj poznávanie hmatom a pre túto informáciu je dôležitá úchopová funkcia ruky a oporná funkcia ruky, používanie celej hornej končatiny. Sluch je taktiež veľmi dôležitým zmyslom, za ideálnych okolností prostredníctvom pravého ucha zachytáva dieťa rečové a jazykové informácie, ktoré zabezpečuje priamy prenos do rečového centra v ľavej hemisfére.“ Mgr. Magdaléna Varcholová, detský fyzioterapeut

Preto je pre správny rozvoj reči vášho dieťatka vhodné nakombinovať všetky aspekty: podporiť zmyslové poznávanie sveta naokolo, rozvíjať jemnú a hrubú motoriku a prepájať ľavú a pravú hemisféru. Prečo to tak je, sme sa opýtali aj klinickej logopedičky, Ivony Malinovskej.

ROZHOVOR
Dobrý deň Ivon, keď sme Vás s našim 5ročným synom oslovili po prvýkrát, syn mal problém vysloviť hlásky s,z,c a š,ž,č. Našou prvou úlohou, však nebolo správne trénovanie výslovnosti v zrkadle, ako si to z detstva možno pamätajú mnohí z nás, ale podpora jemnej a hrubej motoriky: bicyklovanie, skákanie, behanie, plávanie, preliezky, kreslenie do piesku paličkou, hra s plastelínou, vystrihovanie, maľovanie a cviky na posilnenie pusinky a jazyka. Prečo to bolo dôležité?

I.M.: Predstavme si to ako pyramídu. V spodnej časti máme hrubú motoriku, v stredovej máme jemnú motoriku a v najvyššej máme reč. Všetky tieto časti motoriky sú navzájom prepojené, súvisia spolu a vyvíjajú sa. Ak ako logopéd zistím, že dieťatko, ktoré má problémy s výslovnosťou, má závažné problémy v hrubej a jemnej motorike, posilním ho najprv v týchto oblastiach. Vo veľkej miere sa však rieši a čistí aj samotná reč. Všetky Vami spomínané aktivity riešia oblasti hrubej a jemnej motoriky a zdokonaľujú pohyby dieťaťa a posilňujú všetky svalové skupiny. Ak teda pyramída stojí na pevných základoch hrubej motoriky, riešime aj jej vyššie časti a zdokonaľujeme ich.

V rámci anamnézy, úvodného rozhovoru s rodičom, ste sa pýtali ako syn pohybovo napredoval počas prvého roku života. Ako teda súvisí vývin reči s pohybom v prvom roku života? Prečo je také dôležité podporiť správny psychomotorický vývoj dieťatka aj z pohľadu vývinu reči?

I.M.: Časť odpovede nájdete aj v predchádzajúcej časti. Ak sa dieťatko začína plaziť, naťahovať za hračkami, manipulovať s nimi, ochutnávať ich, olizovať… rozvíjajú sa všetky oblasti psychomotoriky. Neskôr Vám predmety podáva, vy ich pomenovávate, vydávate zvuk predmetu a dieťa to všetko nasáva, vstrebáva, ukladá do seba a po čase v podobnej situácií používa. Vývin u detí ide rýchlymi krokmi, zrazu dieťa chodí, behá, všetko chytá, vydáva zvuk, kričí, volá… všetko spolu úzko súvisí. Je len na nás rodičoch, ako to celé vnímame a podporujeme naše deti. Pohybom a aktivitou celého tela, vonku v prírode, doma na záhrade, prirodzenou hrou s prírodnými predmetmi: drevom, pieskom, listami, kameňmi, vodou, hlinou…zapojením všetkých zmyslov sa dieťa prirodzene rozvíja vo všetkých oblastiach.

Pozrite si situáciu, keď sa dieťa hrá na mobile… zapája zrak, hmat a niekedy sluch. Podporujete jeho technickú inteligenciu. Pobytom vonku zapájate všetky zmysly a podporujete celkovú osobnosť, motoriku, reč, žitie a radosť zo života. Tak je len na nás, na rodičoch, čo si vyberieme…

Ivona Malinovská, klinický logopéd
Po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte UK odbor Klinická logopédia nastúpila do DSS Kampino ako logopéd – vychovávateľ. Počas materskej dovolenky si urobila kurz klasickej masáže a reflexnej masáže chodidiel, znalosti z týchto kurzov využila pri práci v Domove sociálnych služieb Sibírka, kde neskôr pracovala ako logopéd so zameraním sa na alternatívno-augmentatívnu komunikáciu. Pri komunikácií sa zameriava na prirodzené žitie a hľadá u prijímateľov prirodzené komunikačné prejavy, s neskorším využitím technických pomôcok. Počas práce v DSS Sibírka využila novú výzvu a zamestnala sa v Dome Rafael, kde pracovala aj so seniormi ako logopéd a sociálny terapeut. Pokračovanie práce ako logopéd v Sibírke vyvrcholilo prijatím ponuky na vedúceho terapeuticko-diagnostického úseku. Otváranie spolupráce medzi všetkými úsekmi, učenie sa spoločnej komunikácií, nové projektové výzvy a komunitné akcie, posunulo jej prácu novým smerom a získané skúsenosti ju posunuli ďalej.

Absolvovala doplňujúce vzdelania v oblasti Poradcu včasnej intervencie pod vedením p. Hradilkovej. V súčasnosti navštevuje akreditovane vzdelávanie pre poradcov včasnej intervencie organizované s APPVI. V rámci Erasmus+ absolvovala kurz Individuálne plánovanie podľa Person Centred Planing a certifikovaný kurz European Care Certificate. V súčasnosti pôsobí ako logopéd v Službe včasnej intervencie pod CSS Sibírka.

Správny postoj – ako na to?

Zlepšite si kondíciu správnym postojom!
Keďže sme sa vývojom prepracovali až k homo sapiens, mali by sme si ako človek vzpriamený držať správny postoj nášho tela. “Málokedy si ľudia uvedomujú, ale je to dôležité. Nesprávnymi pohybovými návykmi sa oslabuje svalstvo, narúša sa celková rovnováha a telo trpí,” vysvetľuje lekárka MUDr. Emília Luknárová, Vitalclinic.

Prečítať článok

Posaďte sa, prosím

Osem hodín za počítačom päť dní v týždni. Boľavý chrbát a stuhnutý krk. Pripomína vám to niečo? Nesprávne stereotypy pri držaní tela môžu viesť k väčším problémom ako je len stuhnutá šija. Naučte sa, ako si správne sadnúť.
.
„Dlhodobé sedenie nie je zdravé. Ideálne je robiť si časté prestávky, vstať od stola, poprechádzať sa či vybehnúť po schodoch. Ak však už raz máte sedavé zamestnanie, okrem prestávok je vhodné naučiť sa aj ako sedieť správne.“ MUDr. Emília Luknárová, Vitalclinic

Prečítať článok

Bolesť hlavy a spánkové polohy

Spánok zabezpečuje pravidelnú a kvalitnú regeneráciu organizmu. Pri nevhodnej a dlho pôsobiacej polohe, dochádza k utláčaniu štruktúr a k mikrotraumám. Ak nedovolíme vytvoriť pre oblasť krčnej chrbtice a hlavy neutrálnu pozíciu, dochádza ku zvyšovaniu napätia v tejto časti a vzniku tzv. tenznej bolesti hlavy.

Prečítať článok