Sterilita je stav, kedy žena nie je schopná otehotnieť pri pravidelnom pohlavnom styku v priebehu jedného roka. Funkčná sterilita je chápaná ako funkčná porucha pohybového systému, kedy dochádza k vzniku svalových dysbalancií v oblasti driekovej a krížovej chrbtice a na základe vertebroviscerálnych vzťahov vedie k vzniku dysfunkcie svalov panvového dna, hladkej svaloviny pohlavných orgánov a následnej neschopnosti otehotnieť.

Diagnostika a terapia

V našej praxi v terapii funkčnej sterility využívame metodiku Ľudmily Mojžišovej. Ide o komplexnú metodiku, ktorá hľadá príčiny v rámci celého tela, svalových zreťazení a blokád, teda nejde len o samotné cvičenie, ktoré si vie žena sama nájsť na internete.

Najdôležitejším článkom úspešnej terapie, je dôkladné vstupné vyšetrenie fyzioterapeutkou - špecialistkou. V rámci vyšetrenia sa najprv zisťujú informácie o predchádzajúcom a aktuálnom stave. Po anamnéze pristupuje fyzioterapeutka k samotnému vyšetreniu. U sterilných žien sa počas vyšetrenia fyzioterapeutka zameriava na oblasť panvy, chrbta, sedacích a brušných svalov, postavenie hrudníka, rebier a celkové držanie tela. 

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie ohľadom vyšetrenia a terapie, nájdete ich tu: Funkčná sterilita - diagnostika a terapia.

Po absolvovaní vstupného vyšetrenia pristupujeme k cielenej terapii. V prípade zistenia blokád rebier, chrbtice, SI skĺbenia (bedrovo-krížoveho skĺbenia) využívame manuálne mobilizačné techniky. Celá terapia je rozložená do niekoľkých návštev, kedy postupne prechádzame k ošetreniu svalov panvového dna per rectum (cez konečník). Na doma dostáva klientka postupne sériu cvičení zameranú na jej daný stav, ktoré sa postupne menia. S terapiou pokračuje klientka aj doma vždy večer náhrevom panvy a následnou automobilizáciou svalov panvového dna.

Objednajte sa na vstupné vyšetrenie.

Určite nájdeme termín, ktorý vám bude vyhovovať.

zeny_Formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.