Svaly panvového dna majú niekoľko dôležitých funkcií v našom pohybovom systéme. Jednou z nich je oporná funkcia, kedy svaly panvového dna tvoria oporu pre orgány malej panvy a zabraňujú ich prolapsu. Ďalšou je pôrodná funkcia, kedy je panvové dno schopné rozťažiteľnosti a následného vypudenia dieťaťa z pôrodných ciest. Neodmysliteľnou a opomínanou funkciou je posturálna a stabilizačná funkcia. Svaly panvového dna sú súčasťou hlbokého stabilizačného systému spolu s bránicou, brušnými svalmi a hlbokými svalmi chrbta.

V prípade diagnózy stresovej inkontinencie hovoríme o oslabení svalov panvového dna, kedy dochádza k nedobrovoľnému úniku moču pri námahe, fyzickej záťaži (športovej aktivite) alebo pri kašli, kýchaní. Je spojená so zvýšeným vnútrobrušným tlakom.


 

Stresovú inkontinenciu rozďeľujeme (podľa Ingelmanna - Sundberga) na 3 stupne:

I. stupeň - inkontinencia pri kašli, kýchaní, pri náhlom zvýšení vnútrobrušného tlaku
II. stupeň - inkontinencia pri práci, chôdzi, pri pohyboch, ktoré nie sú spojené s výrazným zvýšením vnútrobrušného tlaku
III.stupeň - inkontinencia v ľahu na lôžku

Príčiny vzniku
Najčastejšie sa oslabené svaly panvového dna vyskytujú po 2 a viac pôrodoch prirodzenou cestou, kedy žena zanedbá prevenciu, či už pred tehotenstvom, počas, po alebo medzi jednotlivými tehotenstvami. Väčšia predispozícia môže byť u žien s nadváhou, žien so sedavým zamestnaním a neaktívnym spôsobom života. Svaly panvového dna prirodzene strácajú svoju elasticitu aj s pribúdajúcim vekom a s tým súvisiacimi hormonálnymi zmenami. "Spúšťačom" môže byť takisto aj neriešená svalová nerovnováha v oblasti trupu a panvy.

Prejavy a symptómy
Oslabenie svalov panvového dna sa ako mnohé problémy pohybového aparátu nemusí prejaviť ihneď. Ide o dlhodobejší proces, ktorý nakoniec vyústi v samotnú, najčastejšie stresovú inkontinenciu. Stresová inkontinencia sa charakterizuje ako únik moču pri zvýšenej záťaži, za ktorú sa považuje dvíhanie bremien a reflexné mechanizmy, pri ktorých sa zvyšuje vnútrobrušný tlak, a teda najmä kašlanie, kýchanie.
Bohužiaľ, ženy sa začnú zaujímať o svoje panvové dno, až pri nástupe týchto konkrétnych problémov. Samozrejme vo väčšine prípadov vieme tieto problémy riešiť konzervatívnou terapiou - špecializovaným cvičením, no vyžaduje si veľkú dávku vôle a trpezlivosti. Pričom ak by sa ženy preventívne počas života viac venovali tejto tématike, mohli by tak predchádzať jednotlivým problémom súvisiacim s panvovým dnom.

Súvisiace oblasti
Oslabenie svalov panvového dna sa nemusí vždy prejaviť iba samotnou inkontinenciou. Ak sú svaly panvového dna oslabené, nepracujú správne a ich funkciu musia zastúpiť iné svalové štruktúry, čo vedie k bolestiam v okolitých častiach panvy. Súvisiacimi oblasťami v nadväznosti na panvové dno sú oblasť krížovej a driekovej chrbtice, kostrč, sakroiliakalne (krížovo-bedrové spojenie) a symfyza (lonova kosť), prípadne triesla. Vo všetkých spomínaných oblastiach môže žena pociťovať diskomfort v zmysle bolesti, tuhosti.

Čo nerobiť
Posilňovanie svalov panvového dna v zmysle prerušenia prúdu moču je dávnym mýtom a panvové dno si tak určite neprecvičíte. Takisto ak máte pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra vyvarujte sa dotláčaniu pri močení.

Najlepšie, čo môžte pre seba urobiť je obrátiť sa na odborníka už v rámci prevencie a podstúpiť vyšetrenie svalov panvového dna. Akonáhle sa naučíte si svaly panvového dna uvedomiť a pracovať s nimi, je iba na vás, akým smerom sa bude vaše zdravie a kondícia do budúcna uberať.

Terapia

Prvým krokom k riešeniu konkrétneho problému je vyšetrenie svalov panvového dna. Táto problematika už dnes spadá pod kompetencie špecializovaných certifikovaných fyzioterapeutov. Na vstupnom vyšetrení fyzioterapeut formou rozhovoru získa všetky potrebné informácie týkajúce sa daného problému, následne priblíži klientke anatómiu svalov panvového dna pre lepšiu predstavu s čím a ako budú pracovať. Po edukácii by malo nasledovať samotné vyšetrenie svalov panvového dna, u nás vo Vitalclinic sa začína pomocou SONO Q3, ktorým zisťujeme funkčnosť a teda schopnosť aktivácie a relaxácie svalov panvového dna. Potom by malo nasledovať vyšetrenie per vaginam (cez pošvu), počas ktorého zisťujeme svalovú silu, vytrvalosť, rýchlosť aktivácie svalov a taktiež aj ich schopnosť relaxácie, taktiež testujeme reakciu svalov pri stresových manévroch (čiže pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku). Po absolvovaní vyšetrenia na základe výsledkov fyzioterapeut zostaví individuálny plán a odporučí ďalší postup, prípadne vhodnú pomôcku.

Terapiu rozlišujeme konzervatívnu - kedy daný problém je možné riešiť cvičením svalov panvového dna, plus do rehabilitácie zaraďujeme aj korekciu držania tela a správne bránicové dýchanie. Ak žena pri vyšetrení nedosiahne výsledky zodpovedajúce funkčnému panvovému dnu, na rehabilitácii cvičíme podľa vyšetrovacieho testu (silu, vytrvalosť, rýchlosť). Ak pri vyšetrení zistíme, že panvové dno je v dobrom funkčnom stave, tak prechádzame na tréning kondičný - zameraný na samotné posilňovanie, zvýšenie svalovej sily. Pri cvičení využívame pomôcky ako Educator, ktorý si žena zavedie do pošvy. Je spoľahlivým ukazovateľom správnosti a kontroly pri cvičení, nielen pre ženu, ale aj pre fyzioterapeuta. Výborným pomocníkom v terapii je aj biofeedbackový prístroj Peritone. Ukazuje momentálnu aktiváciu aj relaxáciu svalov, tiež je možné nastaviť si tréning svalov panvového dna na mieru. V prípade veľmi slabých svalov panvového dna, kedy je prítomný iba zášklb, využívame elektrostimulačný prístroj (vykonáva aktiváciu svalov panvového dna a žena sa snaží doprevádzať prístroj).

V prípade, ak má pri vyšetrení fyzioterapeut podozrenie na možný pokles alebo až prolaps orgánov malej panvy, odporučí pacientku k urogynekológovi na vyšetrenie, aby pokles orgánov potvrdil alebo vyvrátil. V prípade potreby sa vyjadrí, či je v danom prípade potrebná operačná liečba.

Objednajte sa na vstupné vyšetrenie.

Určite nájdeme termín, ktorý vám bude vyhovovať.

zeny_Formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.