Respiračná fyzioterapia je súbor opatrení a techník, ktoré sú zamerané na odstránenie dychového deficitu a prinavrátenie vitálnej funkcie. Slúži na skvalitnenie prísunu kyslíka do celého tela.

Pre koho je respiračná fyzioterapia určená?

Respiračná fyzioterapia je určená pre ľudí s poruchami dýchania ako je zadýchavanie, dýchavičnosť, sťažené dýchanie. Tieto príznaky sa často vyskytujú pri respiračných ochoreniach ako sú astma, alergie, CHOCHP, cystická fibróza, časté zápaly horných a dolných dýchacích ciest a mnohé ďalšie. Aktuálne sem samozrejme radíme aj vírusové ochorenie Covid-19.

Prečo je vhodné absolvovať rehabilitáciu po prekonaní Covid-19?

Covid-19 je vírusové respiračné ochorenie. Postihuje pľúcne štruktúry a zanecháva funkčné až štrukturálne zmeny. Tieto zmeny sa prejavujú ako porucha ventilácie, poškodenie pľúc (riziko vzniku nezvratných zmien na pľúcnom tkanive). Taktiež zhoršenie kondície, čo má dopad na rozvoj chronickej únavy a väčšiu záťaž na srdcovo-cievny systém.

Čo dokáže respiračná fyzioterapia?

Vhodne zvolenou respiračnou fyzioterapiou sa snažíme prinavrátiť pacienta do predinfekčného stavu a zabrániť jeho zhoršeniu.

Respiračná fyzioterapia zahŕňa úpravu správneho stereotypu dýchania s korekciou držania tela, nácvik hygieny horných a dolných dýchacích ciest, odporové nádychové a výdychové cvičenia, zvýšenie vitality a kapacity pľúc.

Respiračná fyzioterapia po prekonaní ochorenia Covid-19 je navyše orientovaná na jednotlivé príznaky pacienta, či už ide o úzkosť, dušnosť alebo vyčerpanie a únavu. Podľa toho respiračný fyzioterapeut aj volí jednotlivé techniky, metódy či manévre. Ak je pacient úzkostný, volia sa stabilizačné, upokojujúce manévre a pozície, v ktorých sa dobre kontroluje dýchanie. Ak je pacient dušný, našou úlohou je opraviť dychový vzorec, zvyšovať kardiopulmonálnu kapacitu, obehovú aj ventilačnú. Ak je pacient vyčerpaný, volíme techniky na znovunadobudnutie sily dýchacích svalov. Volíme silové, odporové a vytrvalostné cvičenia, aby sa zlepšili parametre výdrže, aby sa pacient po prekonaní ochorenia pri dýchaní a bežných každodenných aktivitách nevyčerpával.

 

Ak ste prekonali ochorenie, neváhajte sa k nám objednať na vstupné vyšetrenie pre začiatok respiračnej fyzioterapie. Môžete tak spraviť telefonicky alebo online prihlásením na vstupný termín, kedy vás budeme spätne kontaktovať. Pripravte si, prosím, odpovede na nasledovné otázky:

 

  • Navštívili ste kvôli COVID-19 lekára? (Ak áno, prineste si so sebou, prosím, aj správu od doktora.)
  • Kedy ste prekonali ochorenie COVID-19? (S respiračnou fyzioterapiou odporúčame začať mesiac po prekonaní ochorenia)
  • Mali ste po prekonaní ochorenia negatívny antigenový / PCR test? Kedy? (Na vstupné vyšetrenie pre začiatok respiračnej fyzioterapie si, prosím, doneste najviac 5 dni starý negatívny antigénový / PCR test)
  • Pretrvávajú vám po prekonaní ochorenia nejaké zdravotné ťažkosti? Ak áno, aké?

Kontaktujte nás a dohodnite si vyšetrenie

Fyzio_formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.

"Respiračná fyzioterapia je neoddeliteľnou súčasťou liečby pacientov s respiračnými ochoreniami a už roky ju aplikujú mnohé pracoviská na Slovensku s vynikajúcimi výsledkami. Post covidová respiračná fyzioterapia vychádza z odporúčaní liečebného protokolu Európskej respiračnej spoločnosti so špecifikami s ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu. Náš 9členný post Covid-19 tím bol vyškolený Mgr. Mariánom Jendrichovským PhD., z Centra respiračnej fyzioterapie. Kvalitnou ambulantnou zdravotnou starostlivosťou môžeme výrazne prispieť k znižovaniu náporu na, už aj tak preťažené nemocnice a aspoň čiastočne odbremeniť kolegov v týchto inštitúciách. A tiež pomôcť pacientom vo fáze rekonvalescencie urýchliť návrat k zlepšeniu ich zdravotného komfortu." MUDr. Emília Luknárová, Vitalclinic