Kolenný kĺb je pomerne jednoduchý pákový kĺb, ktorý však odoláva veľkému tlaku a ťahu. Preto je náchylný na zranenia a poškodenia. Základom správnej funkcie po operácii je vhodne zvolená rehabilitácia.


Rehabilitácia po artroskopii kolena

V prvých fázach sa zameriavame na nácvik chôdze s barlami, správne ľadovanie, cvičenie s členkom a prstami nohy. Po zmiernení opuchu a zápalu začíname pomaly koleno pasívne rozcvičovať a zvyšujeme tým rozsah pohybu, ktorý bude základom všetkých neskorších cvičení.

Silovú zložku, čiže svaly na začiatku podporujeme izometrickými cvičeniami a začíname s postupným zaťažovaním celej nohy.

Najčastejšie sa atroskopicky riešia poškodené menisky, chrupavka alebo iné štruktúry kolena, ktoré spôsobujú jeho nefunkčnosť.

Rehabilitácia po plastike krížneho väzu

Náročnejším operačným výkonom je plastika krížneho väzu, kde väčšinou dochádza k väčšiemu porušeniu kožného krytu a dlhšej rekonvalescencii. V tom prípade je nutné do rehabilitácie zaradiť aj prácu s jazvou a naučiť klienta starať sa o jazvu aj doma.

Krížny väz sa buď prišíva, ak je natrhnutý alebo sa nahrádza tzv. štepom zo svalu a treba ho opätovne sfunkčniť.Samozrejme ku každému kolenu treba pristupovať individuálne a zvoliť vhodný rehabilitačný plán, aby sme zamedzili možným komplikáciám a nepredĺžili dobu hojenia.

V spolupráci s rehabilitačným lekárom, traumatológom a ortopédom nastavíme vaše koleno na rýchlu cestu k uzdraveniu.

Kontaktujte nás a dohodnite si vyšetrenie

Fyzio_formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.