Členkový kĺb je váhonosný kĺb, ktorý spája kosti predkolenia (os tibia, os fibula) s členkovou kosťou (os talus). Jeho úlohou spolu s chodidlom, je tlmenie nárazov, udržiavanie rovnováhy a vnímanie terénu.  Chodidlo by malo byť pružné, ale zároveň dostatočne stabilné. Skladá sa z 28 kostičiek, množstva väzov, svalov a šliach, ktoré spolu tvoria nejednu klenbu.

Medzi najpočetnejšie zranenia v oblasti členku patria:

- poranenie mäkkých častí

  • väzov - podvrtnutie (distorzia)
  • šliach  - natrhnutie/roztrhnutie Achillovej šľachy

- poranenie pevných častí

  • zlomeniny priehlavkových kostí a kostí predkolenia

Menej vážne úrazy sa liečia znehybnením kĺbu pomocou dláh a ortéz, avšak pri komplikovanejších zlomeninách je nutná operácia a následná fixácia.

Poškodenie Achillovej šľachy

Vzniká postupným, nesprávnym zaťažovaním Achillovej šľachy.  K poškodeniu dochádza neadekvátnou záťažou, nesprávnou obuvou, pri športe - napríklad pri prudkom štarte, rýchlom brzdení alebo zmene smeru. Pri roztrhnutí (ruptúre) Achillovej šľachy sa človek nevie postaviť na špičky. V prípade roztrhnutia je nutné šľachu zošiť a fixovať sadrou. Celková doba fixácie je 6 až 8 týždňov. Po operácii odľahčujeme nohu pomocou francúzskych barlí po dobu až 3 mesiacov.

Vyvrtnutie členka

Najrizikovejšie faktory pre vyvrtnutie členka sú nestabilné a príliš voľné členkové kĺby.

Pri zlom dostúpení sa členok prevaluje do vonkajšej strany, pričom dochádza k naťahovaniu až roztrhnutiu mäkkých štruktúr (záleží od pevnosti členku a sile nárazu).

Väčšinou nie je nutná operácia a liečba je konzervatívna. Pozostáva z aplikácie chladu, obmedzenia pohyblivosti v členku a správneho polohovania. V ďalšej fáze rehabilitácie sa zameriavame na posilnenie svalov a obnovenie rozsahu pohybu v oblasti celej dolnej končatiny.

Zlomeniny

Najčastejšie vznikajú na konci ihlice (os fibula), píštaly (os tibia) alebo na oboch kostiach naraz. Vznikajú pri športe alebo rôznych pádoch v domácnosti a v prírode. Podľa druhu zlomeniny sa volí aj liečba. V niektorých prípadoch je potrebná operácia a následná fixácia, častokrát však stačí na určitý čas nohu znehybniť a zahojí/zrastie sa sama.

Rehabilitácia prebieha v určitých fázach, na základe ktorých vieme zvoliť vhodný terapeutický postup.

Fyzioterapiu po úrazoch môžeme rozdeliť do 3 fáz:

 1.fáza - skorá poúrazová

Cieľom je minimalizovať opuch a naštartovať hojaci proces. Dodržiavame zásady “PRICE”  čo znamená:

  • Protection/odľahčenie, vylúčenie záťaže (na 3-6 dní)
  • Rest/znehybnenie ako prevencia ďalšieho poškodenia tkanív
  • Ice/chlad - chladíme končatinu, aby sme predišli krvácaniu do tkanív a znížili bolesť
  • Compression/kompresia pomocou elastických bandáží/obväzu
  • Elevation/zdvihnutie končatiny nad úroveň srdca pre minimalizovanie opuchu

2.fáza - neskoršia poúrazová

Cieľom je podpora hojenia tkanív a postupná obnova svalovej sily a zmyslových (proprioreceptívnych) funkcií. Využívame tzv. mäkké techniky, mobilizáciu kĺbu, nácvik správnej chôdze, cvičenie na nestabilných plochách.

3.fáza - príprava na špecifickú športovú záťaž

Cieľom je návrat k predchádzajúcim športovým aktivitám. Do terapie zaraďujeme posilňovacie a rýchlostno-koordinačné cvičenia s prudšími zmenami smeru.

Kontaktujte nás a dohodnite si vyšetrenie

Fyzio_formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.