Chrbtica je tvorená 7 krčnými, 12 hrudníkovými, 5 driekovými, 5 krížovými stavcami a kostrčou. Stavce sú spojené kĺbmi a medzistavcovými platničkami, ktorých funkcia je nenahraditeľná. Platničky tvoria asi 25% dĺžky chrbtice, ktorá sa v priebehu dňa môže skrátiť až o 2cm. Každá platnička má väzivový prstenec a chrupavčité rôsolové jadro, ktoré sa pohybuje pri rôznych pohyboch chrbtice.


Platničky si teda môžete predstaviť ako pružné štruktúry, ktoré tlmia nárazy chrbtice a zároveň zabezpečujú pohyblivosť chrbtice.

Vekom, nesprávnym pohybom či nedostatkom pohybu, ale aj rôznymi ochoreniami postupne dochádza k opotrebovaniu platničiek až k ich degenerácii.

Fázy postupného poškodenia platničiek sú nasledovné: protrúzia, hernia, extrúzia a sekvestrácia.

Pričom platí, že k operačným zákrokom sa pristupuje vo vážnejších štádiách poškodenia platničiek.

Ak máte po operácii platničiek chrbtice, alebo vás operácia naopak čaká, nenahraditeľnou súčasťou na ceste k uzdraveniu bude práve rehabilitácia. A to tak ako predoperačná tak pooperačná. Ak operáciu ešte len zvažujete, určite venujte pozornosť aj bližším informáciám na túto tému na našom blogu: Vyskočená platnička – prevencia a liečba

Starostlivosť a rehabilitácia po operácii:

Ak nenastanú nepredvídateľné komplikácie, výsledok operácie by mal byť uspokojivý na dlhšiu dobu. Po operácii je vhodné dodržať nasledovné:

  • Po operácii by sa pacient nemal prvé 3 až 4 dni postaviť, môže sa však otáčať na lôžku.
  • Ak sa rana dobre hojí, od 5. do 9. pooperačného dňa prechádza pacient do domácej liečby.

 

Základné pravidlá domácej starostlivosti:

  • Vyhýbajte sa sedeniu aspoň 12 dní po operácii, následne postupne predlžujte čas sedenia (z 3x10min na dvojnásobok, ak nepociťujete intenzívnu bolesť)
  • Intenzívna rehabilitácia nie je bezprostredne po operácii žiadaná (prvých 6-8týždňov sa odporúča chôdza)
  • Vyhýbajte sa dlhodobému sedeniu a státiu, dvíhaniu ťažkých bremien, prudkým pohybom drieku, chladu a pádom 8 týždňov po operácii.
  • Pooperačná rehabilitácia je zameraná na liečebné uvoľňujúce cvičenia a nácvik správnej chôdze, od 6-8 týždňa aj na posilňovanie svalstva chrbtice.
  • Plávanie ani bicyklovanie sa neodporúča prvé 3mesiace po operácii.
  • Dôležité je sledovať svoju hmotnosť, pretože obezita zaťažuje oslabenú chrbticu.
  • Z dlhodobého hľadiska je dôležité udržiavať svaly hlbokého stabilizačného systému v dobrej kondícii - radi vám s tým pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás a dohodnite si vyšetrenie

Fyzio_formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.