Viscerálna manipulácia je jedna z foriem osteopatie. Je to jemná manuálna technika, ktorej cieľom je optimalizovať napätie medzi orgánmi, ich väzivami, fasciami a inými štruktúrami, ktoré sú súčasťou nášho tráviacieho systému. 

Visceralna terapia

Vplyvom úrazov, pozápalových, pooperačných a popôrodných stavov vzniká v našom tele nevyvážené napätie mäkkých tkanív, ktoré bráni adekvátnej pohyblivosti daného orgánu. Tento ťah tkanív sa ďalej prenáša na vzdialené a zdanlivo nesúvisiace miesta tela a môže byť príčinou vzniku poruchy trávenia, ako zápcha, plynatosť a nafukovanie. Vtedy hovoríme o tzv. vertebroviscerálnych vzťahoch, kedy poruchy pohybového aparátu narúšajú funkciu vnútorného orgánu.

Rovnako ale aj porucha orgánu sa môže prejavovať na pohybovom aparáte. Vtedy hovoríme o viscerovertebrálnom vzťahu. Napríklad porucha funkcie pečene môže spôsobiť bolesť v pravom ramennom kĺbe, alebo porucha funkcie čriev vedie k bolestiam v krížoch. Preto pacient nemusí niekedy ani vedieť, že jeho dlhodobá bolesť v pohybovom aparáte môže byť prejavom porušenej funkcie vnútorného orgánu.

 

KEDY JE VHODNÉ PRÍSŤ NA VISCERÁLNU TERAPIU?

  • Ak máte problémy s trávením (reflux, zápcha, nafukovanie, bolesti brucha, hnačky)
  • Ak ste po akejkoľvek gynekologickej operácii (aj cisársky rez sa počíta), urologickej, laparoskopickej operácii
  • Ak máte opakované bolesti v oblasti panvy, SI kĺbov, chrbtice, kĺbov ktoré nemajú zjavnú príčinu
  • Ak máte časté zápaly močových ciest
  • Ak máte bolesti v malej panve (tŕpnutie, pálenie, pichanie)
  • Ak máte bolestivú menštruáciu
  • Ak máte bolestivú jazvu po operácii

Ako prebieha terapia?

Terapia opäť začína vstupným vyšetrením, pri ktorom sa zameriavame ako na pohybový aparát, tak aj na vaše stravovacie návyky, vyprázdňovanie, každodenné stereotypy a psychosomatiku. Následne prechádzame na vyšetrenie brucha. Terapeut využíva jemné dotyky, čím zisťuje napätie jednotlivých tkanív, ktoré môžu brániť v adekvátnej pohyblivosti jednotlivých orgánov. Na základe diagnostiky terapeut nastaví frekvenciu terapii a edukuje vás do domácej liečby. Terapiu si môžete predstaviť ako jemnú masáž brucha, s dotykmi cielenými na konkrétne väzy a svaly vnútorných orgánov. Pri tejto terapii je nevyhnutná znalosť anatómie, fyziológie a palpácie a preto túto terapiu robí iba špeciálne vyškolený terapeut.

Kontaktujte nás a dohodnite si vyšetrenie

Razova_Vlna

Mesto: Bratislava

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.