Bedrový kĺb je najväčším kĺbom v našom tele. Je to typický guľatý kĺb, pomerne jednoduchý svojím zložením. Spája dve kosti, panvovú a stehennú. Tvorený je jamkou panvovej kosti a hlavicou veľkej stehennej kosti.

Napriek jeho jednoduchej stavbe ide o kĺb, ktorý najčastejšie vykazuje bolestivosť, prípadne jeho okolité štruktúry.

V súčasnosti najčastejší typ operácií bedrového kĺbu je jeho výmena - endoprotéza bedrového kĺbu, ktorej indikácie sú prítomné nezvratné degeneratívne zmeny z opotrebovania - tzv. artróza bedrového kĺbu III. a IV. stupňa, reimplantácia alebo zlomenina v oblasti krčku bedrového kĺbu.

Rehabilitácia po TEP bedrového kĺbu
Rehabilitácia je zahájená už v nemocničnom zariadení. Následne klient absolvuje ambulantnú starostlivosť, ktorá spočíva v prvom rade v obnovení posunlivosti patologicky zmenených tkanív, svalov, jazvy, ovplyvnení opuchu. Tieto zmeny taktiež ovplyvňujeme využitím cvičenia na neurofyziologickom podklade - ACT, DNS prípadne NMS metodikou. Následne je terapia zameraná na obnovenie rozsahu pohyblivosti bedrového kĺbu a zaistenie takej kvality pohybu, aby klient nebol limitovaný v bežnom živote.

Artroskopia bedrového kĺbu
V posledných rokoch je populárna aj artroskopia bedrového kĺbu, ktorej účelom je diagnostikovať a terapeuticky ovplyvniť začínajúci patologický stav, ktorý už nie je možné zvrátiť konzervatívnou terapiou. Jej cieľom je spomaliť starnutie bedrového kĺbu a prevencia nástupu artrotických zmien.  Indikácie pre tento operačný výkon sú femoroacetabulárny impigement syndróm, labrálna lézia, chondrálna lézia, dysplázia a ďalšie.

Rehabilitácia po artroskopii
Rehabilitácia po artroskopii bedrového kĺbu je zahájená hneď po operácií s cieľom redukcie opuchu, využitím mäkkých techník, manuálnou lymfodrenážou, neuromobilizačnými technikami. Tiež je vhodná aplikácia elektroliečby. Vhodnou kombináciou cvičenia na neurofyziologickom podklade, analytického cvičenia a úpravou chybných pohybových stereotypov dosiahneme úspešné prinavrátenie kĺbu do plnej záťaže a funkcie.

Kontaktujte nás a dohodnite si vyšetrenie

Fyzio_formular

Vaše údaje budú spracúvané v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov za účelom objednania vstupného termínu.