Školáci:

Prechod detí do školy býva sprevádzaný výrazným obmedzením pohybu. Ťažká taška na pleciach a k tomu hodiny strávene v sede, či už v aute, v lavici alebo nad úlohami. K tomu ešte pripočítajme čas za obrazovkou, jedno či ide o počítač, tablet alebo mobil, a na behanie po vonku naozaj nezvýši čas. Znížením pohybu a veľkým počtom hodín v sede sa však zvyšuje riziko zlého držania tela. Telo si postupne osvojuje nesprávne pohybové stereotypy a spoľahlivo si ich prenesie až do dospelosti. Preto je detská fyzioterapia taká dôležitá, lebo pomáha predchádzať ťažkostiam, ktoré trápia väčšinu dospelej populácie. Zvyšuje kvalitu života a vedie deti k správnym pohybovým vzorom, a tým ukazuje cestu aj ich rodičom.

Väčšie deti:

Obdobie dospievania sa tiež vie výrazne podpísať na držaní tela a pohybových návykoch. Celodenné sedenie v škole, po škole pri domácich úlohách a po splnení povinností si deti často zasadnú k počítaču, či k playstation. V dnešnej dobe chýba pohyb. A tým, ktorým nechýba, ho majú pre zmenu až príliš. Preto pozor aj na mladých športovcov. Nepretrénujte vaše dieťa! Môže to mať ďalekosiahle následky, najmä pokiaľ nie je jednostranná športová aktivita správne kompenzovaná. Radi sa porozprávame aj s trénermi vašich detí.