Vyskočená platnička – prevencia a liečba

Chrbtica, alebo kostený orgán nášho tela je tvorený 7 krčnými, 12 hrudníkovými, 5 driekovými, 5 krížovými stavcami a kostrčou. Spojenie stavcov sa uskutočňuje cez kĺbové plôšky a medzistavcové platničky, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu. Platničky nám tvoria približne 25% celkovej dĺžky chrbtice, ktorá sa v priebehu dňa môže znížiť o 2cm. Platničky a cievny systém vytvárajú tzv. osmotický systém, v rámci ktorého sa počas zaťaženia a odľahčenia vymieňa voda a vo vode rozpustné látky. Každá platnička je tvorená väzivovým prstencom, ktorý je dostatočne pevný a chrupavčitým rôsolovitým jadrom, ktoré sa pri jednotlivých pohyboch chrbtice pohybuje.

Zjednodušene povedané – platničky sú pružné štruktúry, tlmiace nárazy chrbtice, ktoré zároveň zabezpečujú pohyblivosť chrbtice – vďaka platničkám sa dokážeme hýbať do všetkých smerov: do predklonu, záklonu, úklonu a do rotácií.

Počas starnutia organizmu, pri fyzicky náročnej aktivite, ale tiež pri dlhodobom statickom sedení, ktoré nie je doprevádzané správne naučenými pohybovými stereotypmi, môže postupne dochádzať k degenerácií platničiek a k ich postupnému opotrebovaniu. V centre platničiek začnú vznikať trhliny, jadro sa začne vykleňovať a vchádzať do väzivového prstenca, ktorý neudrží tlak, postupne sa vyklenie až praskne.

Platnička tak „vytečie“ a začne vchádzať do miechového priestoru, čo spôsobí najprv senzitívne zmeny a neskôr aj motorické deficity. Prejavy sa budú odvíjať od toho, v ktorom úseku je platnička vyklenutá. Napr. pokiaľ pôjde o vyklenutie v krčnej oblasti, postihnutý môže pociťovať prejavy v úseku hornej končatiny a naopak, pokiaľ pôjde o vyklenutie v oblasti driekovej, postihnutý bude pociťovať prejavy niekde v priebehu dolnej končatiny. Samozrejme záleží, o ktorú platničku ide.

Inými slovami:

Pre lepšiu predstavu si platničky prestavte ako balóniky naplnené vodou. Keď takýto balónik stlačíte na jednej strane, jeho obsah sa presunie na druhú stranu. V prípade, že platničku stláčate na jednom mieste opakovane, obal platničky sa oslabí a vznikne takzvaná „výduť“ na platničke – protrúzia. Bolesť prichádza, keď táto výduť tlačí na nerv v jej blízkosti.

Rozlišujeme 4 hlavné štádia poškodenia platničky: protrúzia, hernia, extrúzia a sekvestrácia

1. fáza – PROTRÚZIA – obal platničky nie je poškodený, ale vznikne výduť, ktorá môže ale nemusí spôsobovať útlak na nerv
2. fáza – HERNIA – obal platničky je poškodený – charakteristická je bolesť a útlak, či už nervového koreňa alebo miechy
3. fáza – EXTRÚZIA – obal platničky je porušený a dochádza k vytlačeniu jej obsahu
4. fáza – SEKVESTRÁCIA – obsah platničky vytečie von (sekvester) a môže ostať v miechovom kanáli

Aké sú prognózy na liečbu na základe štádia poškodenia platničky?

Samozrejme, tak ako platí všeobecne pri rehabilitácii akéhokoľvek segmentu, aj tu zohráva kľúčovú rolu čas. Teda čím skôr začnete problém riešiť a čím je štádium poškodenia miernejšie, tým je rehabilitácia jednoduchšia, efektívnejšia a rýchlejšia. No aj pri vážnejších štádiách poškodenia platničky (extrúxia či sekvestrácia), skúste v prvom rade podstúpiť konzervatívnu liečbu – teda rehabilitáciu. Operácia by mala byť poslednou možnosťou.

Ľudské telo je totiž fascinujúci organizmus a poškodené platničky dokáže so správnou pomocou samé regenerovať. Cielená rehabilitácia, nácvik správnych pohybových stereotypov, vyhýbanie sa aktivitám, ktoré bolesť zhoršujú.. vo Vitalclinic máme skvelé výsledky vo všetkých štádiách poškodenia, záleží však na mnohých faktoroch – na práci, odhodlaní a predovšetkým disciplíne klienta, na jeho psychickom stave a v neposlednom rade na regeneračných schopnostiach daného organizmu.

Ak vás trápia bolesti, neodkladajte vyšetrenie, dodržujte rehabilitačný plán a ak sa nič po dobu 6 až 8 týždňov nezmení k lepšiemu, uvažujte nad operáciou.

Naši odborníci sú vám k dispozícii na klinikách v Bratislave, Nitre a v Modre.

  • Vitalclinic Bratislava: +421 903 421 525
  • Vitalclinic Nitra: +421 904 390 771
  • Vitalclinic Modra: +421 903 421 525

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *