Funkčná sterilita

Sterilita je stav, kedy žena nie je schopná otehotnieť pri pravidelnom pohlavnom styku v priebehu jedného roka. Vo väčšine prípadov sterilita vzniká v dôsledku anatomických alebo funkčných porúch pohlavných orgánov. Vo fyzioterapii sa zaoberáme a riešime najmä funkčnú sterilitu.

Na ozrejmenie je potrebné odlíšiť rozdiel medzi sterilitou a infertilitou. Tieto dva pojmy sa často zamieňajú no ich význam je odlišný. Infertilita je stav, kedy žena nie je schopná donosiť a porodiť dieťa pri zachovanej schopnosti otehotnieť. Pri infertilite žena nemá problém s počatím, ale tehotenstvo je zakončené spontánnym potratom. O infertilite hovoríme, ak sa potrat opakuje 3 a viac krát.
.
Funkčná sterilita je chápaná ako funkčná porucha pohybového systému, kedy dochádza k vzniku svalových dysbalancii v oblasti driekovej a krížovej chrbtice a na základe vertebroviscerálnych vzťahov vedie k vzniku dysfunkcie svalov panvového dna, hladkej svaloviny pohlavných orgánov a následnej neschopnosti otehotnieť. Pri vertebroviscerálnych vzťahoch je primárnou príčinou porucha funkcie pohybového systému, ktorá má ďalej za následok patológie vo vnútorných orgánoch prislúchajúcich danému segmentu a patológie v cievach končatín. Rovnako sa môže stať, že porucha viscerálnych orgánov, vyvolá príznaky, ktoré imitujú poruchu pohybového aparátu.
.
V našej praxi v terapii funkčnej sterility využívame metodiku Ľudmily Mojžišovej. Chceme poukázať na to, že táto metodika sa nevenuje iba výhradne cvikom týkajúcich sa svalov panvového dna. Ide o komplexnú metodiku, ktorá hľadá príčiny v rámci celého tela, svalových zreťazení a blokád.
.
PRED TERAPIOU
Pred začiatkom terapie je však nevyhnutné mať absolvované základné vyšetrenie páru.
O aké vyšetrenia ide a kde ich odporúčame absolvovať?
→ AMH = Anti – Müllerov Hormón – v laickej reči znamená ovariálna („vajíčková“) rezerva, bližšie info nájdete tu.
→ Spermiogram = základné vyšetrenie spermií – podľa výsledku sa odporučí ďalší postup, bližšie info nájdete tu.
.
Až po absolvovaní týchto dvoch základných vyšetrení a ich zhodnotení môže byť fyzioterapia úspešná. Preto na základe spolupráce Vitalclinic a GYN-FIV, centra pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu, poskytuje GYN-FIV našim klientkam partnerskú zľavu 50% na obe vyšetrenia. Za AMH tak zaplatíte 10 € a spermiogram bude vášho partnera stáť 17,50 €.
.
Následne sa môžeme spoločne pustiť do terapie metódou Ľudmily Mojžišovej, ktorú je u žien s funkčnou sterilitou možné súčasne kombinovať s metódou IVF (in vitro fertilizácia). Úspešnosť spojenia týchto dvoch metód je až 66,7% (MedGenMed, 2004, Treating Female Infertility and Improving IVF Pregnancy Rates With a Manual Physical Therapy Technique)
.
VSTUPNÉ VYŠETRENIE FYZIOTERAPEUTKOU
Ďalším dôležitým článkom na ceste za vytúženým bábätkom je dôkladné vyšetrenie a vstupná diagnostika našimi fyzioterapeutkami, špecialistkami. Po zistení všetkých potrebných informácii k ucelenému obrazu o predchádzajúcom a aktuálnom stave prechádzame na samotné vyšetrenie. U sterilných žien sa počas diagnostiky zameriavame na oblasť panvy, chrbta, sedacích a brušných svalov, postavenie hrudníka, rebier a na celkové držanie tela. Všímame si svalovú i väzivovú nerovnováhu, citlivosť jednotlivých mäkkých štruktúr, funkčné zapojenie svalov v záťaži.
.
TERAPIA
Prostredníctvom pohybovej liečby zameranej na driekovú chrbticu, krížovú kosť, kostrč a svaly navzájom prepájajúce tieto segmenty, reflexne ovplyvňujeme nervovo-svalový aparát panvového dna. Práve oblasť týchto vzájomne prepojených jednotlivých segmentov značne ovplyvňuje vegetatívnou nervovou cestou funkciu ženských pohlavných orgánov. V jednoduchosti, metódou Ľudmily Mojžišovej, uvoľnením kostrče a spazmov v svaloch panvového dna a následným znovu posilnením, navraciame rovnováhu v oblasti panvy a zlepšujeme celkové nervové aj cievne zásobenie orgánov malej panvy.
.
ČO VÁS ČAKÁ NA TERAPII?
Po absolvovaní diagnostiky a zistení Vášho momentálneho celkového stavu, pristupujeme k cielenej terapii. V prípade zistenia blokád rebier, chrbtice, SI skĺbenia (bedrovo-krížoveho skĺbenia) využívame v prvom rade manuálne mobilizačné techniky na ich odstránenie. Do budúcna klientky učíme aj samostatnej automobilizácii, ktorú môžu vykonávať doma pre predchádzanie ich opätovnému vzniku. Keďže vo väčšine prípadov je prítomná aj svalová dysbalancia a zmena svalového napätia, zaraďujeme do terapie strečing skrátených a preťažených svalových štruktúr.
.
Celá terapia je rozložená do niekoľkých návštev, kedy postupne prechádzame k ošetreniu svalov panvového dna per rectum (cez konečník). Panvu pred ošetrením nahrejeme suchým teplom, prípadne môžeme použiť premedikáciu – čípky, tlmiace bolesť a zmierňujúce kŕče svalstva vnútorných orgánov. Klientka je pred ošetrením riadne poučená a zainštruovaná o priebehu vyšetrenia a ošetrenia svalov panvového dna a o režimových opatreniach po ošetrení. Počas vyšetrenia je dôležitá neustála komunikácia medzi klientkou a fyzioterapeutkou a ak by bolo ošetrenie pre klientku príliš nepríjemné, je možné kedykoľvek ho ukončiť.
.
Ak fyzioterapeutka počas návštev zhodnotí, že klientka ovláda dané cvičenia na doma (automobilizáciu, postizometrickú relaxáciu, strečing a správnu aktiváciu i relaxáciu svalov panvového dna), klientka v tom prípade chodí ďalej na kontroly a ošetrenie 1 krát do mesiaca.
.
ZDROJE:
LEWIT, K. 2003. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. (5. přeprac. vyd.).
HNÍZDIL, J. 1996. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžišové.
STRUSKOVÁ, O., NOVOTNÁ J. 2003. Metoda Ludmily Mojžišové: cesta k přirozenému otěhotnění: (deset, cviku které změní váš život).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *