Posturálna asymetria

Dieťatko potrebuje vzpriamenie hlavičky a trupu pomocou končatín na to, aby mohlo sedieť, loziť, postaviť sa a chodiť. Zaistenie polohy pre vzpriamenie sa nazýva postúra a je súčasťou určitej aktivity svalov, hlavne v oblasti trupu, ramenných a bedrových kĺbov. Zaistenie postúry úzko súvisí s opornou bázou, kde sa premieta ťažisko tela.

Oporná báza je súčasťou vývojovej kineziológie alebo posturálnej ontogenézy a na základe jej zhodnotenia vedia odborníci, fyzioterapeuti, určiť kvalitu (ako to robí?) a kvantitu (čo dokáže?) motorického vývoja dieťatka. Posturálna ontogenéza je vývoj postúry – schopnosť centrálnej nervovej sústavy automaticky riadiť polohu tela a jej zmeny.

Posturálna asymetria sa prejavuje asymetrickým vzpriamením v polohe na brušku alebo na chrbátiku u dojčiat. Môžeme pozorovať nesymetrické postavenie hlavičky ako tzv. úklon na jednu stranu, ktorý dieťatko nedokáže zmeniť. Taktiež často pozorujeme vyššie postavený ramenný kĺb alebo šikmé uloženie panvy, čo má za následok vybočenie trupu na jednu stranu. Prípadne sa dieťatko opiera iba o jednu ruku alebo sa navažuje na stranu a druhú ručičku nedokáže zaťažiť v polohe na brušku. Malé dojčatá do 3 mesiacov nemajú možnosť izolovaného pohybu. To znamená, že ak dieťatko otočí hlavičku, tak sa zmení držanie celého tela a končatín. Prítomná asymetria sa tak dokáže zabudovať do jeho spontánneho pohybového vývoja a prenesie sa tak do ďalších pohybových vzorov.

Každá porucha psychomotorického vývoja u dojčiat, či periférna alebo centrálna, sa prejavuje posturálnou asymetriou na jednom, ale najčastejšie na viacerých segmentoch. Napriek tomu sa objavujú názory, že „dieťatko z toho vyrastie“. Opak je však pravdou a neliečené deti môžu byť v neskoršom veku ohrozené skoliózou, chybným držaním tela, plochými nohami alebo diastázou brušných svalov. Dojčatá totižto nemajú zrelé kosti (tzv. osifikované) a z uvedeného dôvodu pravidelným jednostranným zaťažovaním dochádza k asymetrickému rastu kostných štruktúr, čo sa môže v školskom veku prejaviť asymetrickým postavením chrbtice.

Fyzioterapeut – odborník na vývojovú kineziológiu, dokáže analyzovať a ohodnotiť z pozorovania motorického prejavu dieťatka a z orientačných vyšetrení polohových reakcií a reflexov hlavný nedostatok v motorickom vývoji v danom období, ktorý spôsobuje posturálnu asymetriu (či už úklon, šikmé postavenie panvy, a pod.) a cielene odporučiť fyzioterapeutické postupy na jeho odstránenie alebo minimalizovanie.

Autor článku: doc. PhDr. Elena Žiaková PhD.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *